PLASTİK AKARYAKIT BORUSU

Ana boru hattı, bir yakıt dağıtım sisteminde yakıtın güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar ve bunun başlıca özelliği dağıtımın, depolamanın ve ikmal işlemlerinin tüm bileşenlerinin birbirine bağlanmasıdır. Tesisat sistemleri borudan, boru bağlantı parçalarından ve metale geçiş adaptörlerinden oluşur. Borunun kendisi esnektir ve kademeli dönüşler için kıvrılabilir. Her ne kadar kanalların ani yön değişimlerine ihtiyaç duyulsa da, o zaman da dirsek veya Te bağlantı parçaları kullanıma hazırdır.

Tesisat, boruyu sumpa kaynatan ve yer altı depolama tankının sumpından dispenser bağlantısına kadar tek bir sistem oluşturan elektrofüzyonlu sumpa giriş körükleri vasıtasıyla çekilir. Bu, yer altı sularının sisteme girişine ve çevreye sızıntı olmasına karşı tam bir korumayı garanti eder.

Plastik Akaryakıt  borusu tüm dünyada bir çok büyük onay kuruluşu tarafından onaylanmış ve 160’ın üzerinde ülkede kullanılmıştır. Akaryakıtlar, alkol karışımları ve katkı maddelerinden oluşan geniş bir yelpaze ile olan uyumluluk, dünyada karşılaşılan tüm yakıt gruplarına uygunluğu garanti altına almak için üçüncü parti testleri sırasında ispatlanmıştır.

ALT YAPI BAĞLANTI EKİPMANLARI

Polietilen boruların elektro füzyon kaynak işlemi, DVS 2207 gibi uluslararası standardına uygun olarak yapılmaktadır.

Elektro füzyon kaynak yönteminde kaynak, manşon kısmındaki ısıtma rezistansları ile yapılır. Manşon içine borular yerleştirildikten sonra kaynak makinesinin uçları manşonun delik içerisindeki rezistans
uçlarına bağlanarak rezistanslar akım ile ısıtılır. Rezistansların ısınması sonucu manşonun et kalınlığının borunun et kalınlığından daha çok olmasından dolayı, boru cidarının ısısı, manşon cidarının ısısından daha
yüksek olur. Bu ısı farkından dolayı boru içerisinde basınç oluşur. Boru üzerindeki basınç ile boru
içerisinde oluşan basınç sayesinde kaynak işlemi gerçekleşir.
Bu kaynak işlemi için kullanılan elektrofüzyon kaynak makineleri hafif olduğu gibi, değişken kaynak parametreleri ile kaynak yapma ve gerekirse yapılan kaynakların bilgi dokümanlarının alınmasına da
olanak verirler.

• Elektro füzyon kaynak işleminde aynı ham maddeden yapılmış borular kaynatılabilir.

• Eriyik akış hızı HDPE-elektrofüzyon birleştirme için 0.3….1.7 gr/10 dk. (l90°C/5 kgj’dir. Kaynak
yapılacak borular ve manşonun eriyik akış hızlarının bu değerler arasında olması gerekmektedir. Aynı
eriyik akış hızına sahip borular kaynak yapılabilir.
• Kaynak yapılacak alanın kötü hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde korunması gerekmektedir.
(Örneğin: Kar, yağmur, rüzgar, etkili güneş ışınları vb.)
• Kaynak yapılacak ortamın ısısı 5°C ile 50°C arasında olmalıdır.
• Genel olarak 
elektro füzyon kaynak makineleri üzerinde bar kod okuyucular ve elektro füzyon ek parçalar
üzerinde kaynak parametrelerini içerir 
bar kodlar bulunmaktadır. Kaynak parametreleri bar kod üzerinden
makineye yüklenmekle birlikte, ek parça üzerinde yazan kaynak parametreleri 
manüel olarak da kaynak
makinesine yüklenerek kaynak yapılabilmektedir.